top of page

Nasıl Çalışır?

8.png

EyeArt MyoControl ürünü 3-18 yaș aralığına yönelik, tek odaklı FreeForm miyopi kontrollü oftalmik camdır.

 

Yine aynı șekilde tek odaklı ve miyopi kontrollü oftalmik cam olan EyeArt MyoControl+’ın ana çalıșma prensibi aynı olup, yazılımı farklıdır ve üç ayrı erken yaș grubu için çeșitleri vardır.
 

MyoControl ve MyoControl+ akıllı oftalmik camlar ile
hem miyopi derinleșme hızı,
hem de eksenel büyüme etkili bir șekilde azaltılabilir. 

Miyop gozluklu cocuk 2.png

Nasıl Çalışır?


EyeArt MyoControl ve EyeArt MyoControl+ dairesel odak dıșı bırakma prensibiyle çalıșır.

Erken yașlarda kullanımıyla miyopinin ilerlemesini yavașlatan bu oftalmik camlar, görme merkezinden net görüș sağla
r. Camların yanal alanları ise odak dıșı bırakılarak kullanıcının sürekli görme merkezinden bakması sağlanır. Bu kapsamda gerçekleștirilen periferik alanlardaki «hipermetropik kaydırma» sayesinde gözün uzaması engellenerek miyopinin ilerlemesi azaltılmıș olur.

Miyopi gozluklu cocuk.png

Geleneksel Miyopi Camlarından Farkı Nedir?

Miyopi, genç yașlardan ergenlik yıllarına kadar ilerleme ve kötüleșme eğilimindedir ve istatistikler, son 20 yılda kötüleșmenin arttığını göstermektedir. Genetik faktörler, gözün yașla birlikte doğal olarak gelișmesi, genç neslin yașam tarzındaki değișiklikler, azalan açık hava etkinlikleri ve artan dijital cihaz kullanımı miyopinin ana nedenleridir. Bunun yanında, “tam tashih” gözetilerek yazılan geleneksel miyopi reçeteleri de zamanla miyopi ilerlemesine katkıda bulunabilmektedir.

Çünkü geleneksel miyop gözlük camları ile ana eksenden bakıșta camın sadece merkezinde net görüș alınabilirken, periferik bölgelerde görüntü retina üzerine değil retina arkasına düșmektedir ve bulanık görüntü alınmaktadır. Böylece gelișimini henüz tamamlamamıș olan göz küresi, bu bulanık görüntüyü düzeltmek ve uyum sağlamak için eksenel yönde uzayacak ve bu da miyopinin daha da artmasına sebep olacaktır.

Hipermetropik kaydırma esasına uygun çalışan miyopi kontrollü oftalmik  camlar ise görme merkezinden net görüș sağlar. Camların yanal alanları odak dıșı bırakılarak kullanıcının sürekli görme merkezinden bakması sağlanır. Bu kapsamda gerçekleștirilen periferik alanlardaki «hipermetropik kaydırma» sayesinde gözün uzaması engellenerek miyopinin ilerlemesi azaltılmıș olur.

MyoControl.png
MyoControl-1.png

Nasıl Reçetelenir?

EyeArt MyoControl ve EyeArt MyoControl+ camları için özel bir reçeteye ihtiyaç yoktur. Geleneksel miyopi camları reçetesi hem MyoControl, hem de MyoControl+ için yeterlidir. MyoControl+ için üç ayrı yaș grubu olması nedeniyle ayrıca kullanıcının yașının bilinmesi gerekmektedir.

Miyop gozluk cocuk cam.png

Nasıl Bir Çerçeve Seçilmelidir?

EyeArt MyoControl ve EyeArt MyoControl+ camları özel çerçeve kullanımı gerektirmez. Odak dıșı bırakmak için kullanılan periferik alandaki hipermetropik kaydırma nedeniyle bu camlar standart indekslere nazaran daha ince olup, çocuklar için tavsiye edilen standart her çerçeveye uygulanabilirler.

miyop kiz cocuk gozluklu.png

Nasıl Bir Kaplama ile Gelir?

EyeArt MyoControl camları mavi ıșık kontrollü UV420 kaplamalıdır. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve tv gibi dijital cihazları kullanan kișiler zararlı mavi ıșığa maruz kalmaktadır. Son yıllarda yoğun dijital cihaz kullanımı erken çocukluk yașlarına kadar inmiștir. UV420 kaplama mavi ıșığın zararlı etkilerini engeller.

 

EyeArt MyoControl+ camlarda mavi ıșık kontrollü UV420 kaplama isteğe bağlı olarak yapılabilir.

19.png
bottom of page